Fiber

Är livsnödvändigt för att din hästsmage ska fungera optimalt. För lite fiber kan både påverka fodersmätningen negativt men även hästen allmänna hälsa och välbefinnande. Hästens behov av fiber är inte definierad men det finns rekommendationer vad gäller grovfoder på absolut minst 1 kg ts/100 kg kroppsvikt och dag, men man vill gärna se att hästen får 1,5-2 kg ts/100 kg kroppsvikt och dag för att säkerhetsställa att hästen inte får för lite. Fiber tillförs till största del genom grovfodret men det finns även kraftfoder som innehåller mycket fiber. Här nedan finner du ett brett sortiment med högt fiberinnehåll från flera olika fodertillverkare.