Hackat strå

Om man har ett näringsfattigt hö/silage så kan det vara en bra idé att ge ett extrafoder i form av hackat strå. Hackade stråfoder så som lusern räknas till grovfoder och man kan byta ut/kompletterar grovfodergivan med hackat strå om det skulle behövas.